wto

Wereldhandelsorganisatie / World Trade Organization (WTO)

Daar weten we natuurlijk alles van!

Bij de WTO ( in 1995 opgericht) zijn 161 en landen aangesloten. Een kleine 25 is aspirant-lid. Wereldwijd worden momenteel 195 landen geteld waarvan er een aantal onbewoond zijn of aangesloten bij een ander land. Kort en goed doet iedereen behalve Noord-Korea mee.

Het bestuurscentrum is gevestigd in Genève, Zwitserland, de werktalen zijn Engels, Frans en Spaans.

De WTO stelt zich ten doel; bevordering van internationale handel, beslechting van handelsconflicten en opheffing van handelsbarrières. De basisfilosofie van de organisatie is dat internationale handel de beste en snelste manier is om de wereld welvarender te maken en dat daarom elk obstakel voor internationale vrijhandel uit de weg moet worden geruimd.

Onderhandelingsrondes

De WTO blijft in feite een permanent onderhandelingsforum, met het hoofdkantoor in Genève, dat wel een staf en een bureaucratie heeft en is dus een organisatie zoals de ITO (International Trade Organization en voorganger van WTO) bedoeld was. Onderhandelingen over handelsliberaliseringen vinden plaats in zogenoemde ‘rondes’.

Een ronde wordt afgesloten zodra iedereen het met elkaar eens is en niet eerder! Eén Land één stem. Wat meteen opvalt is dat ze steeds langer duren, de laatste is in 2001 gestart en loopt nog steeds. Eens in de twee jaar komen de lidstaten bijeen in het kader van deze rondes, tijdens de Ministeriële Conferenties. Men probeert dan te komen tot gemeenschappelijke regels over nieuwe liberaliseringen van handel, het beslechten van belemmeringen voor handel. De Ministeriële Conferentie is het wetgevende orgaan van de WTO en daarmee is de WTO dus een organisatie die regels voorschrijft en wetten maakt waaraan haar leden zich dienen te houden.

Zo is momenteel de in 2001 gestarte Doha-ronde nog steeds gaande. Deze ronde had eind 2004 al afgerond moeten zijn, De rondes, tot 1994 zijn:

  • de Genève-ronde, 1947,
  • Annecy-ronde, 1949,
  • Torquay-ronde, 1950-1977,
  • Genève-ronde, 1956,
  • Dillon-ronde, 1960-1962,
  • Kennedy-ronde, 1962-1967,
  • Tokyo-ronde, 1973-1979,
  • Uruguay-ronde, 1986-1994 &
  • de Doha-ronde, 2001-heden.

De ronde had eigenlijk beëindigd moeten zijn in 2006, maar in 2008 waren de Europese Unie, de Verenigde Staten, China, India en Brazilië het nog niet eens over de opening van de agrarische en industriële markten. Een overeenkomst, die de positie van boeren in ontwikkelingslanden verbetert, leek verder weg dan ooit.

Comments are closed.