Waardoor worden beurzen beinvloed

Waardoor worden beurzen beïnvloed?

Sommigen zweren bij computerprogramma’s die op basis van algoritmen bepaalde koersbewegingen voorspellen. In feite zijn het meningen die door programmeurs zijn omgezet in een automaat die bij bepaalde bewegingen reageren op basis van vooraf bepaalde parameters. Er zijn er veel, heel veel.

Het probleem is echter dat die programma’s allemaal uitgaan van veronderstelde wetmatigheden. “Het is al vaak zo gegaan dus nemen we aan dat het de volgende keer weer precies zo gaat”.

Beurzen worden echter beïnvloed door ALLES.

Een voorbeeld; Het Vlindereffect. (Wikipedia)

De naam is gebaseerd op een metafoor die in 1961 werd gebruikt door Edward Lorenz (wiskundige en meteoroloog) om aan te geven dat de vleugels van een vlinder in Brazilië maanden later een tornado in Texas zouden kunnen veroorzaken.

Henri Poincaré had al veel onderzoek had verricht op het gebied van de niet-lineaire vergelijkingen. Poincaré had zelfs reeds omstreeks 1880 aan de hand van een voorbeeld op de mogelijkheid van de ‘bijzondere gevoeligheid’ gewezen. Daaraan was weinig aandacht besteed zodat Lorenz dit verschijnsel moest herontdekken. In een poging het weer te voorspellen ontdekte hij in zijn computermodel dat door een minieme afwijking zeer afwijkende resultaten verkregen konden worden. Deze gevoelige afhankelijkheid van startcondities werd bekend als het vlindereffect. Hiermee legde hij de basis voor zijn werk Deterministic Nonperiodic Flow, een standaardwerk in de chaostheorie.

Systemen die eigenschappen van het vlindereffect hebben, en zich dus ‘chaotisch’ gedragen, zijn volgens hem onder meer de beurshandel en de atmosfeer.

Probleem van de automaat. (het algoritme)

Omdat er zo enorm veel variabelen zijn die de koersen beïnvloeden maakt de schrijver van het programma een keuze. Bepaalde variabelen worden geselecteerd en in het programma opgenomen.

Zolang de realiteit binnen de bandbreedte van het programma blijft werkt de machine efficiënt en levert ze optimaal resultaat. Wanneer factoren buiten de gekozen formule echter effect krijgen loopt het hopeloos fout. Het programma is blind voor die signalen en reageert juist onlogisch.

Dit brengt ons terug bij Lorenz. Een op het eerste gezicht niet gerelateerde gebeurtenis kan grote economische gevolgen hebben in een heel andere categorie op een heel andere plaats op aarde.

De prijs van varkensbuiken op de beurs in Australië kan niet alleen de prijs van Mais in Oekraïne (het is een belangrijk voedingsmiddel voor varkens) beïnvloeden maar ook de prijs van ruwe olie of een aandeel in een farmaceut.

Conclusie.

Een computerprogramma gebaseerd op algoritmen kan zeer efficiënt de beurs bespelen zolang de realiteit binnen de parameters van het programma blijft.

Iedere automaat registreert slechts een miniem deel van de factoren die koersen beïnvloeden en heeft enorme blinde vlekken hetgeen tot dramatisch verkeerde beslissingen kan leiden.

Comments are closed.