crypto-mining

VN: CO2-uitstoot door cryptovaluta groeiend probleem

Het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties ziet in bitcoin en andere cryptovaluta een potentieel probleem als het gaat om uit-stoot van CO2. De energievraag helpt niet mee om de klimaatdoelstellingen te halen.

Energievraag door crypto groeit

Het IPCC heeft als taak om wetenschappelijke onderbouwingen van klimaatver-andering te beoordelen. In een rapport zijn cryptovaluta benoemd als een van de technologieën die mogelijk meer energie gaan vragen op korte termijn.

Cryptovaluta worden genoemd als onderdeel van de infrastructuur rondom data-centers en IT-systemen die gerelateerd zijn aan blockchain. In die hoedanigheid hebben ze de potentie om een “belangrijke wereldwijde bron” van koolstofdioxyde-uitstoot te worden.

Volgens het IPCC is er nog maar een kans van 50% dat het lukt om de opwar-ming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius als je kijkt hoeveel koolstof er vanaf 2020 nog uitgestoten kan worden.

De energievraag van cryptovaluta is een groeiend probleem, vindt het IPCC. Er is wel de nodige onzekerheid over hoeveel de onderliggende blockchaintechnologie nu daadwerkelijk gebruikt.

“Hoewel duidelijk is dat bitcoin significant meer energie gebruikt dan in 2017, blijkt uit literatuuronderzoek dat er een grote spreiding zit in de inschattingen voor 2020,” staat in het rapport. Niet alle data is voorhanden en de gebruikte modellen genereren uitkomsten die ver uit elkaar lopen.

Crypto is mogelijk ook deel van de oplossing

Het IPCC-rapport beschouwt cryptovaluta, blockchaintechnologie, maar ook kunstmatige intelligentie, als technologieën die meer energie gaan vragen, maar denkt ook dat ze het in zich hebben om de energievraag mogelijk juist te verkleinen.

“Grote verbeteringen in informatieopslag en -verwerking en communicatietechno-logieën (inclusief kunstmatige intelligentie) zullen uitstoot beïnvloeden,” zegt het rapport. De verbeterde techniek “vermindert transactiekosten voor energiepro-ductie en -distributie, verbetert management aan de vraagzijde en vermindert de behoefte aan fysiek transport.”
Vaak wordt de nadruk gelegd op de enorme energiebehoefte van bitcoin en andere cryptovaluta. In dit rapport wordt ook duidelijk dat het moeilijk is om in te schatten hoeveel energie er wereldwijd gemoeid is cryptovaluta.

Daarnaast is ook het laatste punt interessant. Cryptovaluta biedt ook een kans, omdat het als balans in het electriciteitsnetwerk kan dienen door miners uit te schakelen bij piekvraag. Bovendien is het produceren van energie om te minen veel minder locatiegebonden dan wanneer je een stad van elektriciteit probeert te voorzien. Als bedrijfstak vraagt het daarom in aanleg veel minder fysiek transport.

Comments are closed.