jeans

Een groeispurt voor de circulaire economie

Volgens veel kenners staat de circulaire economie aan de vooravond van een snelle groeispurt. Het onderwerp neemt dan ook steeds meer tijd in beslag in de agenda’s van onderzoekers en beleidsmakers. En dat is met een reden: onderzoek van ABI Research voorspelt namelijk een snelle wereldwijde groei van de circulaire economie.
10,5% circulair aan het eind van het decennium

Nieuw onderzoek van ABI Research, een Amerikaans bureau dat onderzoek doet naar transformatieve technologieën, laat zien dat denken en werken volgens de circulaire economie in de komende vijf jaar explosief zal toenemen. Het rapport schetst een verwachting waarbij aan het eind van dit decennium 10,5% van de wereldeconomie circulair zal zijn. Hierbij gaat het niet alleen om de productie van goederen, maar wordt ook gekeken naar het leveren van diensten en het overschakelen naar hernieuwbare brandstoffen (waarbij geen sprake is van schadelijke reststoffen). Wanneer materialen worden hergebruikt, biedt dit namelijk een mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen, afval en vervuiling te verminderen.

Technologie als belangrijkste katalysator

Om een volledig circulaire economie te realiseren, zijn technologische ontwikkelingen onmisbaar. Als voorbeeld geeft ABI Research het ontstaan van zogenaamde ‘smart-cities’, oftewel: slimme steden. Hierbij staat ook de deeleconomie centraal. In een deeleconomie worden goederen en diensten gedeeld. Vooral bij producten die slechts af en toe gebruikt worden, zoals een boormachine of ladder, kan delen leiden tot minder productie van goederen. Wanneer je deze producten nodig hebt, kun je ze via apps of websites namelijk makkelijk bij de buren lenen. Zo hoeft er een stuk minder productie plaats te vinden!

Ook andere slimme technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in de nieuwe economie. Zo kan slimme verlichting op basis van sensors er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen energie wordt verspild wanneer er niemand aanwezig is in een gebouw of ruimte. Dit soort sensoren kunnen worden ingezet voor allerlei toepassingen, waardoor systemen efficiënter kunnen werken en onnodige uitstoot bespaard blijft.

Beleidsmakers en wetgeving pushen de circulaire economie

De groei is volgens ABI Research voornamelijk te danken aan nieuwe wetten en regels die tijdens dit decennium (gaan) gelden. Zo heeft de EU het actieplan voor de circulaire economie uitgebracht als onderdeel van de Green Deal, en heeft China in haar veertiende vijfjarenplan ook ingezet op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast focust ook het bedrijfsleven zich op deze ontwikkeling. De Ellen MacArthur foundation is bijvoorbeeld al sinds 2009 bezig met het promoten van circulaire economie.

Comments are closed.